Wij zijn interventiespecialisten en bieden intensieve persoonlijke begeleiding aan jongeren of jongvolwassenen die worstelen met diverse problemen.

Klik hier voor meer informatie

Wij werken standaard volgens een vaste werkwijze. Hierbinnen is alle ruimte voor het ontwikkelen en aanbieden van verschillende maatwerkoplossingen.

Klik hier voor meer informatie

De interventiespecialisten van Impact Nederland bieden gespecialiseerde hulp en begeleiding op uiteenlopende leefgebieden. 

Klik hier voor meer informatie

Wij zijn interventiespecialisten en bieden intensieve persoonlijke begeleiding aan jongeren of jongvolwassenen die worstelen met diverse problemen.

Klik hier voor meer informatie

Wij werken volgens een vaste werkwijze. Hierbinnen is alle ruimte voor het ontwikkelen en aanbieden van maatwerkoplossingen

Klik hier voor meer informatie

De interventiespecialisten van Impact Nederland bieden hulp en begeleiding op uiteenlopende gebieden. Bekijk alle leefgebieden.

Klik hier voor meer informatie

Interventiespecialisten

Impact Nederland bestaat uit een team van verschillende interventiespecialisten. De interventiespecialisten van Impact Nederland zijn opgeleid om de jongeren te begeleiden door middel van het plegen van interventies. Dit gebeurt op uiteenlopende leefgebieden. 

Uniek maatwerk in begeleidingstrajecten

Wij geloven in persoonlijke begeleiding. Ieder persoon is uniek en daarbij hoort natuurlijk een passende aanpak. Elk begeleidingstraject is volledig op maat gemaakt. De cliënt staat hierin altijd centraal. Wij zetten verschillende samenwerkingspartners in om een compleet begeleidingstraject te kunnen bieden. Daarbij verbinden wij de jongeren met de juiste maatschappelijke organisaties. 

Onze interventiespecialisten staan middenin de samenleving. Wij werken doelgericht, zijn flexibel en (her)kennen de doelgroep. En de doelgroep erkent ons. Afhankelijk van het het vraagstuk bieden wij verschillende maatwerktrajecten aan. Onze begeleiding is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Ons hoofddoel is het creëren van een stabiele leefomgeving voor de jongeren. Hierdoor maken wij de jongeren weerbaar, zodat zij weer kunnen meedraaien in een kansrijke samenleving. Tijdens onze begeleiding betrekken wij zoveel mogelijk de leefomgeving van de jongeren. Wij verdiepen ons in de achtergronden, leefomstandigheden en sociale omgeving van de jongeren. Alleen een gezonde leefsituatie zorgt voor een duurzaam oplossing. 

Naast het maatwerk in coaching, richten wij ons ook op het ontwikkelen van strategieën. Zo helpen we onze netwerk- en samenwerkingspartners met handvatten om bepaald gedrag op eenduidige en concrete wijze aan te pakken. Wij blijven ons als organisatie focussen op de toekomst. Wij evalueren en verbeteren onze (werk)processen zodat we de beste partner zijn en blijven voor gemeenten, scholen en andere (maatschappelijke) samenwerkingspartners.

  

"Waar anderen het laten liggen, pakken wij het op!"

Interventiespecialisten

Impact Nederland bestaat uit een team van Interventiespecialisten. De interventiespecialisten van Impact Nederland zijn opgeleid om interventies te plegen. Dit gebeurt onder diverse omstandigheden en in verschillende situaties.

Uniek maatwerk in begeleidingstrajecten

Wij geloven in persoonlijke begeleiding. Ieder persoon is uniek, dus hoort een aanpak dat ook te zijn. Elk begeleidingstraject is volledig op maat gemaakt. De cliënt staat altijd centraal. We zetten ons netwerk in zodat we een compleet begeleidingstraject kunnen bieden. Daarbij verbinden wij de jongere met de juiste maatschappelijke organisaties.

Onze interventiespecialisten staan midden in de samenleving. Wij werken doelgericht, zijn flexibel en (her)kennen de doelgroep. Zij erkennen ons. Afhankelijk van het type of de zwaarte van het probleem, bieden wij verschillende maatwerktrajecten aan. Onze begeleiding is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Ons doel is altijd het creëren van een stabiele leefomgeving en het weerbaar maken van de jongere zodat hij of zij weer klaar is om kansen te grijpen. Tijdens onze begeleiding betrekken we de leefomgeving zoveel mogelijk. Wij verdiepen ons in de achtergronden, leefomstandigheden en sociale omgeving van de jongere. Alleen een gezonde leefsituatie zorgt voor een duurzame oplossing. Ons doel is het weerbaar en daarmee kansrijk maken van de jongere of jongvolwassene. Zo zorgen we ervoor dat de jongere klaar is om de kansen te grijpen die hem of haar worden geboden.

Naast het maatwerk in coaching, richten wij ons ook op het ontwikkelen van strategieën. Zo helpen wij onze netwerk- en samenwerkingspartners met handvatten om bepaald gedrag op eenduidige en concrete wijze aan te pakken. Wij blijven ons als organisatie focussen op de toekomst. We evalueren en verbeteren onze (werk)processen zodat we de beste partner zijn en blijven voor gemeenten, scholen en andere (maatschappelijke) samenwerkingspartners.

KEnnismaking

intake

traject

Nazorg

Werkwijze

laagdrempelige kennismaking

Iedereen heeft een eigen handleiding en eigen uitdagingen. Daarom begint ieder traject met een persoonlijke kennismaking. Wij zijn flexibel en laagdrempelig. Wij leggen contact met de jongeren in hun eigen leefomgeving en zijn er ook buiten kantooruren. Wij (her)kennen de doelgroep en zij erkennen ons. Wij weten uit welke situatie zij komen en hoe wij de jongeren moeten aanspreken. Tijdens de laagdrempelige intake bespreken wij de problemen waar de jongeren mee te maken hebben.

Transparante intake

Tijdens de intake inventariseren we de problemen waarmee de jongeren kampen en bespreken we de wensen voor het type dagbesteding waar de jongeren behoefte aan hebben. Met elkaar stellen we een trajectplan en concreet einddoel op. Ook stellen we actiepunten op om dat einddoel te kunnen behalen. Heel transparant, maar niet vrijblijvend. Afhankelijk van de concrete problematiek bieden wij een maatwerktraject aan. Dit is altijd een uniek traject dat volledig is afgestemd op de behoeften van de jongeren.

Uniek maatwerktraject

Tijdens het maatwerktraject staan wij altijd naast de jongeren. Wij begeleiden de jongeren met het nemen van de afgesproken stappen. We zijn betrokken en verbinden de jongeren met overige hulpverleners en maatschappelijke organisaties. Wij maken de jongeren weerbaar en helpen hen omgaan met tegenslagen. Aandacht voor preventie is belangrijk. Wij blijven flexibel en houden altijd rekening met de behoeften van de jongeren.

Betrokken nazorg

Ook na het bereiken van het einddoel blijven wij betrokken. In de nazorgfase houden we contact met de jongeren. Iedereen houdt uitdagingen in het leven. Ons doel is de jongeren weerbaar genoeg maken, zodat zij met eventuele tegenslagen kunnen omgaan. Door in de buurt te zijn en bereikbaar te blijven, kunnen we tijdig inspringen als het nodig is. Zo voorkomen we recidive. 

Kennismaking

intake

traject

Nazorg

Werkwijze

laagdrempelige kennismaking

Iedereen heeft een eigen handleiding en eigen uitdagingen. Daarom begint ieder traject met een persoonlijke kennismaking. Wij zijn flexibel en laagdrempelig. We leggen contact met de jongere in zijn of haar eigen leefomgeving en zijn er ook buiten kantooruren. Wij (her)kennen de doelgroep en zij erkennen ons. Wij weten uit welke situatie zij komen en hoe wij ze moeten aanspreken. Tijdens de laagdrempelige intake, bespreken we de problemen waar de jongere mee te maken heeft.

Transparante intake

Tijdens de intake inventariseren we de problemen die er zijn en wat de wensen zijn voor dagbesteding. Met elkaar stellen we een trajectplan op met een concreet einddoel. Ook stellen we actiepunten op om dat einddoel te kunnen halen. Heel transparant, maar niet vrijblijvend. Afhankelijk van de concrete problematiek, bieden we een maatwerktraject aan. Dit is altijd een uniek traject; volledig afgestemd op de jongere.

Uniek maatwerktraject

Tijdens het maatwerktraject, staan we naast de jongere. We begeleiden hem of haar met het nemen van de afgesproken stappen. We zijn betroken en verbinden de jongere met overige hulpverleners en maatschappelijke organisaties. Wij maken de jongere weerbaar en helpen hen met toekomstige tegenslagen om te kunnen gaan. Aandacht voor preventie is belangrijk. Wij blijven flexibel: als het nodig is, passen we tijdens het traject het trajectplan aan. Maar daarbij houden we altijd het einddoel in de gaten!

Betrokken nazorg

Ook na het bereiken van het einddoel blijven wij betrokken. In de nazorgfase houden we contact met de jongere. Iedereen houdt uitdagingen in het leven. Ons doel is de jongere weerbaar genoeg maken zodat zij met eventuele tegenslagen kunnen omgaan. Door in de buurt te zijn en bereikbaar te blijven, kunnen we tijdig inspringen als het nodig is. Zo voorkomen we recidive. Dat is in het belang van de jongere en van de samenleving.

Leefgebieden

FINANCIEN​

Is er sprake van schulden? Lukt het niet om een passende baan te vinden of te behouden? Wat voor problemen er ook zijn op financieel gebied, de interventiespecialisten van Impact Nederland begeleiden de jongeren bij het op/in orde krijgen van hun financiën. Dit doen wij samen met de juiste partners. 

HUISVESTING

Een veilige leefomgeving is het fundament voor persoonlijke kracht. Speelt er iets binnen het gezin, in de vriendenkring of in een andere sociale omgeving? Onze interventiespecialisten werken met jongeren aan het creëren en behouden van een passende en gezonde leefomgeving. Dit doen wij door erover te praten en met de juiste actiepunten te komen samen met de juiste maatschappelijke organisaties.

DAGBESTEDING

Een goede dagbesteding met toekomstperspectief zorgt voor zelfredzaamheid en voor een krachtig gevoel binnen de maatschappij. De interventiespecialisten van Impact Nederland dragen bij aan de zelfredzaamheid van jongeren door hen te helpen met het bepalen van een levensdoel.

VERSLAVING

Een verslaving aan drugs, drank of gamen zorgt ervoor dat prioriteiten verschuiven. Een verslaving zorgt naast gezondheidsproblemen vaak ook voor problemen op financieel gebied, problemen met justitie en problemen in de dagbesteding. De interventiespecialisten van Impact Nederland bieden hulp. Samen met andere professionele hulpverleners en instanties.

JUSTITIE

Problemen met justitie kunnen klein beginnen, maar groot eindigen. Doordat wij tijdig ingrijpen kunnen de interventiespecialisten zorgen voor de juiste begeleiding. Ook na een juridisch traject helpen wij jongeren om recidive te voorkomen. Wij zorgen er samen met andere organisaties voor dat jongeren weer een goede plek in de maatschappij krijgen.

SOCIALE RELATIES

Mensen zijn sociale dieren. We hebben contact nodig en zoeken dat ook op. Niet altijd zijn de sociale contacten gezonde contacten. Soms vormen de jongeren (onbewust en onbedoeld) een stoorzender in hun omgeving. Wat er ook speelt de interventiespecialisten van Impact Nederland helpen met het bouwen van sociale relaties.

PSYCHISCHE GEZONDHEID

Soms zorgen tegenslagen ervoor dat mensen psychisch niet goed in hun vel zitten. Soms zijn de dagelijkse uitdagingen even te groot om alleen op te pakken. De interventiespecialisten van Impact Nederland helpen met het achterhalen van het probleem en schakelen de juiste zorgverleners in.

Leefgebieden

Leefgebieden

FINANCIEN​

Is er sprake van schulden? Lukt het niet om een passende baan te vinden en te houden? Wat voor problemen er ook zijn op financieel gebied, de interventiespecialisten van Impact Nederland begeleiden de cliënt bij het op orde krijgen van zijn of haar financiën. Niet alleen voor nu, maar voor de lange termijn. Dat doen wij niet alleen: we schakelen de juiste partijen in.

HUISVESTING

Een veilige leefomgeving is het fundament voor persoonlijke kracht. Speelt er iets binnen het gezin, in de vriendenkring of in een andere sociale omgeving? Onze interventiespecialisten werken met jongeren aan het creëren en behouden van een passende en gezonde leefomgeving. Door erover te praten en met actiepunten te komen, samen met de juiste maatschappelijke organisaties.

DAGBESTEDING

Een goede dagbesteding met toekomstperspectief zorgt voor zelfredzaamheid en voor een krachtig gevoel binnen de maatschappij. Of dit nu een fulltimebaan is, een voltijd opleiding is of juist een combinatie is van werken en leren. De interventiespecialisten van Impact Nederland dragen bij aan de zelfredzaamheid van jongeren door hen te helpen met het bepalen van een levensdoel.

VERSLAVING

Een verslaving aan drugs, drank of gamen zorgt ervoor dat prioriteiten verschuiven. Een verslaving zorgt naast gezondheidsproblemen vaak ook voor problemen op financieel gebied, problemen met justitie en problemen in de dagbesteding. De interventiespecialisten van Impact Nederland bieden hulp. Samen met andere professionele hulpverleners en instanties.

JUSTITIE

Problemen met justitie kunnen klein beginnen, maar groot eindigen. Doordat wij tijdig inschakelen kunnen de interventiespecialisten zorgen voor tijdige en juiste begeleiding. Ook na een juridisch traject helpen wij jongeren om niet opnieuw in aanraking te komen met justitie. Wij zorgen er samen met andere organisaties voor dat jongeren weer een goede plek in de maatschappij opbouwen.

SOCIALE RELATIES

Mensen zijn sociale dieren. We hebben contact nodig en zoeken dat ook op. Niet altijd zijn de sociale contacten gezonde contacten. Of soms vormt de jongere (onbewust en onbedoeld) een stoorzender in zijn of haar omgeving. Wat er ook speelt, de interventiespecialisten van Impact Nederland helpen met het bouwen van sociale relaties.

PSYCHISCHE GEZONDHEID

Soms zorgen tegenslagen ervoor dat mensen psychisch niet goed in hun vel zitten. Soms zijn de dagelijkse uitdagingen even te groot om alleen op te pakken. Op die momenten kunnen de interventiespecialisten van Impact Nederland helpen met het achterhalen van het probleem en de juiste zorgverleners in te schakelen.

Schuiven naar boven