Impact Nederland is en voelt zich verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die, in vertrouwen en met een veilig gevoel, aan ons verstrekt zijn. Voor onze cliënten verwerken wij enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om zorg te kunnen verlenen. Voor onze medewerkers verwerken wij enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn in het kunnen faciliteren van werkgeverschap.

Wij doen er alles aan om de persoonlijke gegevens van cliënten en medewerkers zo goed mogelijk te beveiligen. Onze ICT-voorzieningen worden regelmatig getest op hun beveiligingsinstellingen. Impact Nederland verstrekt uw gegevens niet aan derden, tenzij dit toegestaan en noodzakelijk is op wettelijke grond. Wanneer u niet meer bij ons in zorg bent, bewaren wij uw gegevens niet langer dan wettelijk toegestaan is.

Inzage van gegevens
U kunt uw gegevens inzien en vragen om correctie of verwijdering. Wij vragen u deze verzoeken schriftelijk in te dienen. Om u daarbij te helpen, hebben wij onderstaande link toegevoegd die u kunt raadplegen.
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/voorbeeldbrieven

Klachten
Indien u een klacht heeft, kunt u op onze website uw klacht melden.

Overige vragen
Mocht u nog meer vragen hebben over uw privacy, dan kunt u ook onderstaande gegevens gebruiken. Dit privacy-statement kan gewijzigd worden. Dit privacy-statement is voor het laatst gewijzigd op 27 maart 2020.

Contactgegevens
Impact Nederland
Telefoon: +31 6 34 86 79 57
Email-adres: info@impactnederland.nl
 
Disclaimer: dit product is een eenvoudige en begrijpbare vertaling van de huidige privacywetgeving en gebaseerd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Vanzelfsprekend is de toepasbare wet- en regelgeving altijd leidend en kunnen er geen rechten worden ontleend aan dit document.

Schuiven naar boven