Impact Nederland is een hulpverleningsorganisatie die zich inzet voor jongeren en jongvolwassenen. Wij werken met een team van interventiespecialisten. Onze expertise is een op maat gemaakte laagdrempelige hulpverlening voor zorgmijdende jongeren en jongvolwassenen. Onze passie is het persoonlijk begeleiden van deze jongeren, zodat zij weerbaar worden en zo weer zelfstandig meekunnen participeren in de maatschappij. Dit doen wij in samenwerking met de jongeren zelf en onze netwerkpartners die passen bij de vraag van de jongeren. Wij pakken het op waar andere het neerleggen en blijven de jongeren ook na het traject volgen. Wij figureren als brugfunctie tussen de jongeren en overige netwerkpartners en zorgen op deze manier voor de gewenste aanpak en resultaten.

 

Onze aanpak is:

  • praktisch –> snel oppakken wat snel kan worden opgelost.
  • activerend –> versterken van de sociale weerbaarheid van de cliënt en het sociale netwerk rondom de cliënt.
  • ondersteunend –> we zijn coach, mentor of maatje op momenten dat de cliënt dat nodig heeft.

Naast maatwerk interventies richten wij ons op een goede samenwerking tussen  netwerkpartners. Door het verder ontwikkelen van strategieën bieden we onze netwerkpartners handvaten om vertoond gedrag vanuit een eenduidige en concrete manier aan te pakken.

De doelgroep staat voor Impact Nederland voorop en onze werkzaamheden staan voortdurend in het teken van de cliënt.

Onze doelgroep zijn jongeren en jongvolwassenen die worstelen met uiteenlopende problemen en waarvoor de drempel naar reguliere hulpverlening te hoog ligt. Er is zo een kloof ontstaan tussen de jongeren en de maatschappij. Wij helpen met het dichten van deze kloof en begeleiden de jongere naar zelfredzaamheid.
Wij kennen de doelgroep en zij (h)erkennen ons. Daar zijn wij trots op. Wij weten de plekken te vinden waar de jongeren zijn en spreken hun taal. Zowel verbaal als non-verbaal. Onze aanpak is uniek, laagdrempelig, persoonlijk en direct. Wij staan ten allen tijden naast de jongeren.

 

Impact Nederland zet zich in voor mensen vanaf 16 jaar die door meervoudige problematiek dreigen af te glijden naar de onderkant van de samenleving. Met onze betrokkenheid, passie en multidimensionale aanpak doorbreken we samen met de cliënt de cirkel van afhankelijkheid, onmacht en uitsluiting en werken we aan weerbaarheid op lange termijn.

Impact Nederland richt zich op preventieve interventies om te voorkomen dat er repressief moet worden opgetreden. Uitgangspunt is maatwerk en een persoonsgerichte aanpak. Een juiste match tussen de interventiespecialist en cliënt zorgt ervoor dat er een fundament kan worden gelegd voor langdurige samenwerking en wederzijds vertrouwen.

Impact Nederland werkt niet alleen aan symptoombestrijding, maar juist aan duurzaam investeren in de weerbaarheid van de cliënt. Hierbij betrekken we verschillende levensgebieden zoals school, werk, gezin en samenleving. We streven naar lichte interventies zodat we zwaardere interventies kunnen voorkomen.

IMPACT IN DE MEDIA

AD.NL

Schermafbeelding 2021-09-20 om 14.48.02

Youssef en Issam ontfermen zich over 'probleemjongeren'

RTV Utrecht

Schermafbeelding 2021-09-20 om 15.04.12

Ex-criminele jongeren vinden het lastig hun leven op de rit te krijgen

AD.NL

Schermafbeelding 2021-09-20 om 15.14.28

Deze buurtvaders houden de wijken veilig op oudejaarsavond

RTV Utrecht

Schermafbeelding 2021-09-20 om 15.11.13

Aanpak jeugdcriminaliteit in Utrecht schiet tekort

HET TEAM

YOUSSEF LOUKILI

Ik heb in verschillende functies in de jeugdhulpverlening gewerkt. Bij Streetcornerwork in Amsterdam ben ik, als veldwerker/straathoekwerker, gevormd tot specialist op het gebied van individuele begeleiding bij doelgroepen die moeilijk een aansluiting kunnen vinden in de maatschappij en die vaak worden gezien als zorgmijder. Een lage drempel bieden voor passende hulp is het begin van een succesvol traject.

Mijn passie en motivatie voor dit werk is vroeg begonnen. Ik kom zelf uit een wijk in Utrecht waar vroeger veel jongeren vroeg in de problemen kwamen door  laat ingrijpen en het ontbreken van passend begeleiding. 

Mijn motto is ook om niet voor of achter je cliënt te staan maar juist ernaast. Duurzaam weerbaar maken, in eigen kracht zetten en zorgen dat ze beter met problemen kunnen omgaan is van groter belang dan dan alleen hulpvragen te beantwoorden. Dit zorgt voor een mindere snellere terugval bij tegenslagen.

Telefoonnummer Youssef: 06 – 34 86 79 57

Emailadres Youssef: Youssef@impactnederland.nl

Issam Tahiri

Mijn loopbaan in de jeugdhulpverlening is begonnen als veldwerker/straathoekwerker in Amsterdam Noord. Hier heb ik mij gespecialiseerd op het gebied van persoonlijke begeleiding, bij met name doelgroepen die op zoek zijn ondersteuning en begeleiding en een afstand hebben tot de maatschappij. 

Vanuit persoonlijke ervaring in mijn jeugd heb ik interesse gekregen in dit vak. Op een gegeven moment heb ik gekozen om aan de andere kant van de hulpverlening te willen staan. Deze keus was niet makkelijk, maar met behulp van de juiste omgeving en mensen werd dit het wel. Ik kreeg deze kans en ben van mening dat andere deze kans ook moeten krijgen. Het juiste moment, de juiste match en de juiste stap zijn van essentieel belang zodat deze kansen ook benut kunnen worden. 

Het verlenen van hulp en ondersteuning is pas een succes, wanneer het niet meer nodig is.

Telefoonnummer Issam: 06 – 40 33 22 43

Emailadres Issam: Issam@impactnederland.nl

Nouaman Tahiri

Ik ben in het vakgebied gestart als stagiair en ben begonnen met mijn loopbaan bij de gemeente Woerden en Mijdrecht om uiteindelijk terecht te komen bij Impact Nederland.

Hier heb ik pas echt de kans heb gekregen om mezelf te ontplooien en door de juiste begeleiding ben ik gevormd tot een interventiespecialist. Mijn liefde voor hulpverlening is ontstaan doordat in mijn jeugd de hulp en expertise tekort schoot. 

Je hebt mensen die van de bodem komen en ik ben iemand die onder de bodem vandaan is gekomen en heeft bewezen dat je met hard werken en doorzetten kan je komen waar je wilt, dit heb ik uit eerste hand mogen ervaren. Hulpverlening maak je succesvol door niet voor of achter jouw cliënt te staan, maar juist naast jouw cliënt. Het is van belang dat je de eerste stappen samen zet en dingen voordoet om zo de cliënt klaar te stomen voor het (weer) meedoen in de maatschappij. 

Je moet je problemen omzetten naar uitdagingen en de strijd aangaan. Waar andere stoppen daar gaan wij vanuit Impact Nederland verder!

Telefoonnummer Nouaman: 06 – 57868137

Emailadres Nouaman: Nouaman@impactnederland.nl

Yoeri Dudka

Als beginnend Social Worker heb ik binnen Impact Nederland de kans gekregen om mijzelf in het sociale werkveld te mogen ontplooien tot een professional. Ik heb veel mogen leren van mijn twee ervaren begeleiders Issam en Youssef die hen expertises met mij deelden. 

Impact staat voor laagdrempeligheid, transparantie en preventief te werk gaan. Niet tegenover maar naast de burger. Bouwstenen waar ik ook in geloof en wat in mijn ogen de meest effectieve werkwijze is binnen de hulpverlening. Ieder individu heeft andere begeleiding nodig, want niemand is gelijk en dat maakt dit werk nooit saai en eentonig.

Ik voel mij thuis in het bieden van begeleiding aan jongeren en jongvolwassen, omdat ik zelf ook nog jong ben en ik me goed kan vinden in bepaalde situaties en wensen van de desbetreffende doelgroep. Ik probeer het beste uit mezelf te halen, zodat de burger die ik begeleid weer het beste uit hen zelf kan halen en zo kan bouwen aan een toekomst die de persoon in kwestie wenst. Het behalen van doelen tijdens de begeleiding geeft mij voldoening, energie en kracht om de ervaringen die ik hieruit haal, weer mee te nemen voor in de toekomst.

Ik haal mijn voldoening uit het behalen van doelstellingen binnen de begeleiding en de waardering die ik daarvoor terug krijg van de burger. Mijn krachten liggen in het bieden van een luisterend oor, het meedenken in oplossingen, motiveren en het vertrouwen krijgen. Alles wat de begeleiding positief bevorderd.

Telefoonnummer Yoeri: 06 – 25 36 36 15

Emailadres Yoeri: Yoeri@impactnederland.nl

"Het ontmoeten van de interventiespecialist heeft me echt geholpen met bepalen wat ik nu precies met mijn leven wil doen. Ik ben bijna klaar met de opleiding die echt bij me past en als het even meezit, mag ik op mijn stageplek blijven werken."

Anonieme cliënt

Logo-Impact-Nederland-1-2

Werken bij IMPACT

Werken bij Impact Nederland is waardevol en uitdagend werk. Geen dag is hetzelfde; je werkt met diverse jongeren en met verschillende andere organisaties. Je werkt aan concrete vraagstukken en aan het eind van het traject zie je direct het resultaat.

 

Wil je meewerken? Je stage lopen bij Impact Nederland? We leren je graag kennen.
Vul het contactformulier in en wij nemen contact met je op als wij een passende functie hebben.

Schuiven naar boven