Samen met de jongere bepalen wij welke hulpvragen de jongere heeft en welke leerdoelen we daaraan moeten verbinden. We maken samen een plan om deze doelen te bepalen en te verwezenlijken. We doen dit met het Be OK plan, dit plan is er om jongeren structuur te geven. 
Ons doel zit verweven in ons naam: Benutten van Onbenutte Kansen. We geloven in het groeipotentieel van jongeren, dit vereist echter diversiteit binnen onze werkvormen en verscheidenheid aan coaches om sneller een passende match te maken tussen jongere en coach. 
Het Be OK plan is kent de volgende fasen:
Instroom
Werken aan vertrouwen en het bespreken van de leerdoelen.
  • Start
Het opstellen van een Be OK plan.
  • Ontdekken
Van start gaan met het leerproces, dit gebeurt door voornamelijk te doen, we houden dan nog niet vast aan 1 aanpak, we geven de mogelijkheid aan jongeren om hun nieuwsgierigheid te prikkelen.
  • Groeien 
Jongeren hebben beter inzicht in hun leerdoelen, leren reflecteren en bewust te worden van verschillende perspectieven. 
  • Uitvliegen
Er vindt een eindevaluatie plaats, hierin wordt gekeken of welke doelen zijn behaald en of de jongere met tevredenheid kan terugkijken op zijn/haar groei. 
Gedurende het coaching traject houden we intensief contact met de jongere en zijn sociaal netwerk. Het contact kan op verschillende manieren plaatsvinden, te denken val aan social media, telefoon en fysieke ontmoetingen. 
Voor wie:
Jongeren van 10 t/m 18 jaar die behoefte hebben aan individuele coaching.
Beoogd resultaat:
  • Jongere zit lekkerder in zijn vel.
  • Jongere heeft een beter beeld van zijn behoeften.
  • Jongere wordt geleerd om negatieve energie om te zetten in positieve energie.
  • Jongere krijgt meer focus.
Hoe kunt u zich aanmelden?
De aanmeldprocedure in drie stappen:
Stap 1:
De ouders maken een afspraak bij de huisarts. Tijdens het gesprek vraagt u om een doorverwijzing voor opvoedondersteuning/coaching.
Stap 2:
U krijgt van de huisarts een doorverwijzing. Met deze doorverwijzing melden wij u aan.
Stap 3:
Zodra de aanmelding is gedaan, sturen wij u een bericht van acceptatie/afwijzing. Na acceptatie gaan wij van start met de te behalen doelen.

"Het ontmoeten van de interventiespecialist heeft me echt geholpen met bepalen wat ik nu precies met mijn leven wil doen. Ik ben bijna klaar met de opleiding die echt bij me past en als het even meezit, mag ik op mijn stageplek blijven werken."

Anonieme cliënt

Schuiven naar boven