Logo-Impact-Nederland-1-2

Wij leven in een kansrijke samenleving waar ons vele kansen worden geboden. Maar niet iedere jongere is in staat om deze kansen te grijpen noch te benutten. Wij van Impact Nederland staan klaar om deze jongeren bij de hand te nemen en zorgen ervoor dat ook zij de kansen die ze geboden worden grijpen en benutten. Met onze eigen unieke en daadkrachtige persoonlijke begeleiding. Wij werken samen met gemeenten, scholen en maatschappelijke organisaties om een zo goed mogelijk begeleidingstraject voor de jongere te organiseren.
Ben jij geïnteresseerd in de diensten die wij bieden? En/of loop jij zelf ergens tegen aan? Neem gerust contact met ons op!

Logo-Impact-Nederland-1-2

Wij leven in een kansrijke samenleving waar ons vele kansen worden geboden. Maar niet iedere jongere is in staat om deze kansen te grijpen noch te benutten. Wij van Impact Nederland staan klaar om deze jongeren bij de hand te nemen en zorgen ervoor dat ook zij de kansen die ze geboden worden grijpen en benutten. Met onze eigen unieke en daadkrachtige persoonlijke begeleiding. Wij werken samen met gemeenten, scholen en maatschappelijke organisaties om een zo goed mogelijk begeleidingstraject voor de jongere te organiseren.
Ben jij geïnteresseerd in de diensten die wij bieden? En/of loop jij zelf ergens tegen aan? Neem gerust contact met ons op!

LEEFGEBIEDEN

Financiën

Coaching bij het op orde krijgen van de financiële situatie.

Justitie

Persoonlijke begeleiding bij juridische problemen.

Huisvesting

Samen werken aan een passende en veilige leefomgeving.

Sociale relaties

Helpen bouwen aan gezonde sociale relaties.

Dagbesteding

Zelfredzaam worden door een opleiding, een baan of beide.

Psychische gezondheid

Begeleiding naar een stabiele psychische gezondheid.

Verslaving

Interventie bij verslaving en de problemen die daardoor ontstaan.

Financiën

Coaching bij het op orde krijgen van de financiële situatie.

Justitie

Persoonlijke begeleiding bij juridische problemen.

Huisvesting

Samen werken aan een passende en veilige leefomgeving.

Sociale relaties

Helpen bouwen aan gezonde sociale relaties.

Dagbesteding

Zelfredzaam worden door een opleiding, een baan of beide.

Psychische gezondheid

Begeleiding naar een stabiele psychische gezondheid.

Verslaving

Interventie bij verslaving en de problemen die daardoor ontstaan.

LEEFGEBIEDEN

pRojecten

Wil je de sociale situatie op school verbeteren? De communicatie tussen studenten en docenten, het onderwijsserviceteam of schoolmaatschappelijk werk optimaliseren? Dan is het project School-connectors de oplossing.

School-connectors is speciaal ontwikkeld voor het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Het is gebaseerd op het succesvolle project Wijk-connectors van Impact Nederland. Doel is de kloof tussen student en school te verkleinen en wederzijdse erkenning vergroten. Zo verbetert de leefbaarheid op school.

Een groep studenten vormt een brug tussen school en medestudenten. Impact Nederland werft en traint de studenten zodat zij de extra verantwoordelijkheid aan kunnen. Iedere 8 weken is er een evaluatiegesprek. De School-connectors kunnen onder andere worden ingezet bij moeilijke gesprekken met studenten.

Het resultaat is rust op school, betere communicatie tussen studenten en docenten en een positieve beïnvloeding van de sociale controle binnen de school.

Voor de student is het een mooie aanvulling op het curriculum vitae, wat de kansen op de arbeidsmarkt vergroot en levert het mogelijk voordelen op tijdens de studiejaren. Denk daarbij aan extra studiepunten etc.

De buurtvaders bestaan uit een groep vaders die affiniteit hebben met de jongeren en door Impact Nederland zijn geselecteerd om te fungeren als buurtvader. Zij houden toezicht en zorgen voor een positieve sociale controle. 

De bijdrage van de buurtvaders vergoot de veiligheid en leefbaarheid binnen de gemeente. De jongeren kennen de buurtvaders en worden gerespecteerd door de jongeren.

Tijdens de feestdagen en overige activiteiten zoals oud en nieuw, de ramadan, kermissen etc. zijn de buurtvaders aanwezig om zich richten op de groep(en) jongeren die leefbaarheid en veiligheid door middel van overlast verstoren. Impact Nederland coördineert hierbij de buurtvaders en de samenwerking met de overige partijen, zoals het jongerenwerk, politie, handhaving en de gemeente.  De buurtvaders lopen rondes in de wijken en/of rondom de georganiseerde activiteit(en). Tijdens deze rondes zijn de buurtvaders ook te vinden bij de (blind) hotspots,  leggen contact met de jongeren en waar nodig worden de jongeren op hun gedrag aangesproken.

Wijk-connectors biedt jongvolwassenen de kans zich in te zetten voor hun eigen leefomgeving. Zij kunnen een steentje bijdragen aan het verbeteren van de leefbaarheid in hun eigen wijk.

Wijk-connectors zijn jonge mannen en vrouwen de buurt en de jongeren kennen. De jongeren kennen en respecteren hen. De wijk-connectors gaan het gesprek aan met de doelgroep en dragen zo bij aan een veilige en goede sfeer in de wijk.

De drempel naar een opleiding is vaak net iets te hoog voor deze jongeren. Daarbij zijn zij vaak net wat sterker in de praktijk dan in de theorie. Door zich als wijk-connector in te zetten, maken zij kennis met het werken in de praktijk. Impact Nederland coacht en begeleidt ze tijdens hun werk. Zo vergroten zij hun kans op de arbeidsmarkt.

Samenwerkingspartners

Samenwerkingspartners

Certificering

Impact Nederland is in het bezit van een Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ)-certificering.
Dit houdt in dat wij zijn gecertificeerd op het gebied van het bieden van persoonlijke begeleiding door middel van het bieden van specialistische interventies aan jongeren en jongvolwassenen met risicogedrag in de leeftijd van 16 tot 27 jaar.

Met het behalen van de certificering staan wij klaar om, naast onze werkzaamheden voor de Persoonsgerichte Aanpak (PGA), ons bezig te houden met het bieden van hulp aan de jeugdige inwoners die niet in aanmerking komen voor een PGA, maar wel kampen met meervoudige problematiek en hierdoor dreigen af te glijden naar de onderkant van de samenleving. Met onze betrokkenheid, passie en multidimensionale aanpak doorbreken we samen met de cliënt de cirkel van afhankelijkheid, onmacht en uitsluiting en werken we aan weerbaarheid op de lange termijn.

 

Direct hulp nodig? Neem dan meteen telefonisch contact op

CONTACT

IMPACT NEDERLAND

Barwoutswaarder 3H
3449 HE Woerden
Nederland

0348 – 23 42 43
info@impactnederland.nl

Direct hulp nodig? Neem dan meteen telefonisch contact op

CONTACT

IMPACT NEDERLAND

Barwoutswaarder 3H
3449 HE Woerden
Nederland

Schuiven naar boven